četrtek, 21. februar 2008

KND član JZS

Jadralna zveza Slovenije je na seji IO 25.1.2008 sprejela sklep o sprejetju KND v JZS.

Člani, ki potrebujejo licenco verificiranega jadralca lahko zanjo zaprosijo po e-pošti na naslov drustvoknd@gmail.com.

-----------------------------------
Prispevek pripravil: Hinko Andrejc

Ni komentarjev: